Telefoonopvang

Het is voor u en uw klanten belangrijk dat u goed bereikbaar bent. Ieder contact kan kan immers van belang zijn of het nu gaat om een incassovraag, een woningzoekendenvraag of een reparatieverzoek. Afterzone verzorgt uw bereikbaarheid op die momenten dat u zélf niet in staat bent om uw klanten en relaties persoonlijk te woord te staan.

Onze diensten beperken zich niet alleen tot telefoonopvang. Bij voorkeur verwerken wij meldingen in uw systeem en creëren op deze wijze waarde voor uworganisatie. Ook de opvang en verwerking van e-mail of het verzorgen van sms-services behoort tot ons dienstenpakket.
Uiteraard geldt ook voor deze services dat zij 24/7 beschikbaar zijn.