Incasso

Het tijdig ontvangen van de huur is voor een corporatie van groot belang. Door de economische stand van het land nemen betalingsachterstanden in rap tempo toe. Vandaar dat Afterzone heeft nagedacht over mogelijkheden om de slecht betalende huurder te bewegen om achterstanden niet te laten oplopen. Gelet op de toenamee van de problematiek is een goed gestructureerd incassoproces van belang. Hierbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd.

 • Beter, sneller en meer incasso per maand
 • Minder deurwaarderszaken
 • Meer kwaliteit, service en zorg voor de klanten van de corporatie
 • Voorkomen van erger bij wanbetaling
In eerste instantie is het van belang om een duidelijk zicht te hebben op het incassobeleid, Hoe strak is dat vormgegeven en hoe actief wordt het uitgevoerd. Naast deze analyse van het proces is het ook van belang een nadere analyse van de huurdebiteurenportefeuille te maken. Hierbij geldt dat goed wordt gekeken naar:
 • Slepers
 • >1 maand < 2 maand
 • > 2 maand
 • Actie incassobureau
 • Actie van de deurwaarder
 • Vertrokken huurders (noorderzongevallen)
De analyse op debiteurenportefeuille kan vervolgens worden verfijnd naar:
 • Notoire slepers
 • Eerste maal klanten (afgelopen jaar geen huurachterstand)
 • Structurele achterstandklanten
 • Gedrag bij contacten
Door via een servicecall actie rekening te houden met deze verfijning, kan een op maat gemaakt gesprek worden vormgegeven.Nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de frequentie en de mogelijkheden om op afstand afspraken over bijvoorbeeld een betaalafspraak te maken.
 
Wilt u meer informatie, klik dan hier.