Telefoonopvang

Het klantvriendelijk aannemen van de telefoon voor de installateur is één. Het goed kwalificeren van een melding met het juiste oog voor de commerciële belangen van de opdrachtgever is een tweede. 

Medewerkers van Afterzone zijn in staat om vanuit de melder (hetzij een huurder van een woningcorporatie dan wel een instelling of particulier) de juiste opvolgactie te ondernemen.

De effectiviteit van onze werkzaamheden wordt groter naarmate er voor de medewerkers meer mogelijkheden wanneer gebruik gemaakt wordt van het bronsysteem van de installateur en een aangekoppeld planningspakket of een monteursagenda. Tijdens het eerste gesprek met een melder kan direct een afspraak worden ingepland en uiteindelijk bespaart dit tijd en geld.